търтя да бягам

търтя да бягам
словосъч. - хуквам, втурвам се, впускам се да бягам, побягвам, отдалечавам се, избягвам, тичам, затичвам се, търча, духвам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • изтичвам — гл. тичам, затичвам се, завтичвам се, притърчавам, отърчавам, рипвам, притичвам, прибягвам, бягам, изприпквам, хуквам, втурвам се, впускам се, спускам се, пробягвам, изтърчавам, припвам, търтя, търтя да бягам гл. търча, преминавам, избягвам,… …   Български синонимен речник

  • побягвам — гл. бягам, тичам, припкам, търча, изтичвам, затичвам се, изтърчавам, хуквам, бързам, летя, търтя да бягам, търтя, офейквам, изчезвам, щуквам, духвам гл. напускам, отбягвам, страня, отдалечавам се, отстранявам се, забягвам, избягвам, обирам си… …   Български синонимен речник

  • хуквам — гл. втурвам се, впускам се, затичвам се, завтичвам се, изтърчавам, изтичвам, припвам, бягам, прибягвам, тичам, търча, забързвам се, притърчавам, притичвам, търтя, търтя да бягам, удрям на бяг, избягвам, побягвам, изплъзвам се, изскубвам се,… …   Български синонимен речник

  • офейквам — гл. избягвам, побягвам, изплъзвам се, махвам се, бягам, изчезвам, духвам, хуквам, търча, търтя да бягам, спускам се да бягам, отдалечавам се гл. изскубвам се, изтръгвам се, измъквам се, отскубвам се, отбягвам гл. обирам си крушите …   Български синонимен речник

  • разбягвам се — гл. бягам, избягвам, хуквам, офейквам, тичам, отдалечавам се, отстранявам се, търтя на бяг, търтя, разтичвам се …   Български синонимен речник

  • избягвам — гл. побягвам, бягам, хуквам, втурвам се, затичвам се, удрям на бяг, търтя на бяг, офейквам, духвам, забягвам, вземам си очите, вземам си дърмите, запилявам се гл. измъквам се, изплъзвам се, изскубвам се, отървавам се, избавям се, изчезвам,… …   Български синонимен речник

  • затирвам се — гл. затичвам се, прибягвам, притичвам, тичам, бягам, втурвам се, впускам се, устремявам се, завтичвам се, впускам се в бяг, хвърлям се, налитам, литвам, търтя, хуквам …   Български синонимен речник

  • затичвам се — гл. прибягвам, притичвам, тичам, бягам, втурвам се, впускам се, устремявам се, затирвам се, завтичвам се, впускам се в бяг, хвърлям се, налитам, литвам, търтя, хуквам гл. спускам се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”